Search
  • Ansis Bērziņš

Bra bolag är bra även i dåliga tider

Updated: Apr 19, 2020

Bra bolag kännetecknas av att de drivs av skarpa entreprenörer med mycket grit. Corona är tufft för många företag, kanske framförallt de minsta. Vissa branscher är också extremt hårt drabbade. Många bra bolag kommer tyvärr att gå under. Vad vi ska komma ihåg är dock att bra entreprenörer inte går under med sina bolag om nu det värsta skulle hända. Innovationsdrivet i Sverige är starkt och Corona kommer inte att knäcka det, även om stora värden går förlorade på kort sikt.


Virustiderna sållar också agnarna från vetet. Vissa bolag har bra entreprenörer men ligger helt fel positionerade för det som nu händer vilket är oerhört synd. Samtidigt är det lite så som business funkar, det kan ju gå åt andra hållet så att man har oerhört tur också.


Vi på Gritstack gillar att backa upp bra entreprenörer och jag vill berätta om ett exempel på ett extremt starkt agerande i en mycket svår situation. Ett av våra bolag heter Abundo och gör en prenumerationstjänst för live-event. Lite som Netflix men för bio och teater mm. Tjänsten är lite lik när du loggar in men istället för att filmen rullar igång när du “trycker på play” när du hittat något du gillar så trillar det ut biljetter istället. Bolaget har under de senaste åren växt med drygt 200% per år och inledde året med ungefär dubbla den tillväxttakten. Abundo har en mycket hög kundnöjdhet och stor lojalitet bland sina kunder. Vi på Gritstack är övertygade att det är så det behöver se ut i framtidens bolag. Bolaget jobbar stenhårt med kundupplevelsen och för att kunderna ska vilja fortsätta vara kunder. Utsikterna för 2020 var mycket goda med A-runda och på det följande kraftfull expansion. När corona kom försvann marknaden i stort sett totalt och det på mycket kort tid. Här krävdes två saker från styrelse och ledning: 1. Is i magen och 2. Tänka utanför boxen.


Bolaget är ett tech-bolag och ett mycket starkt sådant. Det är mer krävande att man kan tro att kunna distribuera biljetter och betalningar till och från ALLA olika biljettsystem. Abundo har över 400 leverantörer av liveunderhållning och jobbar med alla från Dramaten till Zitas bio. Problemet är ju nu att inte bara tech-bolaget Abundo går dåligt på grund av corona. Situationen är katastrofal för hela branschen som Abundo är en del av. Vad kan man då göra för att rädda både branschen och publiken? Man kan använda sitt tekniska kunnande för att leverera teater och film hem till folk som sitter i karantän. Inom loppet av några veckor har Abundo byggt tekniken och lyckats övertyga många i branschen att prova på. Det är ett fantastiskt styrkebesked att både kunna tänka om men framförallt kunna exekvera i tid.


Det är också mycket viktigt i det här läget att kommunicera med kunderna. Som tidigare nämnt har bolaget mycket nöjda kunder. För att fortsätta kunna stötta branschen i dessa svåra tider är det mycket viktigt att kunderna, åtminstone i någon mån, fortsätter vara lojala. Kunderna behöver förstå vad planen är och de behöver få veta hur viktig del de är av den.


På kort sikt löser inte det här hela branschens problem och inte hela Abundos problem heller. En stark entreprenör är obotlig optimist men också en realist när det krävs. Bolaget behövde såklart även snabbt få på plats finansiering för att överbrygga krisen med god marginal. Även denna lösning kunde på kort tid komma på plats. Jag vill nämna några saker som var avgörande för att lösa detta, vilka kan generaliseras till alla bolag:

  1. Pragmatiskt tänkande från huvudägarna/huvudägaren

  2. Räkenskaperna i ordning och löpande uppdaterade

  3. Uppdaterade finansiella planer som snabbt kan ställas om efter den nya situationen samt är anpassningsbara för frågor som kommer upp längs vägen

  4. Tät dialog med alla intressenter

  5. Rutinerad ledning som lämnar exakt rätt information i rätt mängd i rätt tid

  6. Starka, rutinerade investerare med bra självförtroende och kontaktnät

  7. Bra förhållande till kreditgivare

Abundo är ett bolag som återigen har bevisat att man har allt ovanstående på plats. Tänk på att allt det här är ett lagspel och det vinner man oftast när alla spelare är glada och trygga.


Om ni har frågor, synpunkter eller kanske rent av vill bolla hur just ni ska lyckas i ett gasa eller bromsa scenario tar jag mer än gärna ett snack. Tveka inte att höra av er.


#scaleups #startupsvscovid19 #gritstack #founders
123 views0 comments

Recent Posts

See All