Search
  • Ansis Bērziņš

Vad händer med finansieringen?!

Nu i coronatider är det många som är oroliga för sin kapitalanskaffning. Detta med rätta. Jag tänkte lämna några kommentarer om läget efter mina observationer. Kontakta mig gärna om ni har något att tillägga eller vill bolla lösningar kring just er specifika situation.


Vi har haft många år av mer eller mindre starkt växande världsekonomi. Visst har vi haft dippar i olika regioner och olika branscher, men egentligen ingen större nedgång. Vi hade mycket starka finansmarknader under hösten 2019, så pass starka att bolag som har utvecklats väl har inte ens tappat sina uppgångar sedan förra sommaren. Räntorna har varit låga under lång tid vilket har fått många investerare att se sig om efter avkastning på andra marknader, vilket varit fördelaktigt för små onoterade bolag. Att på ett eller annat sätt investera i olika VC-fonder och liknande har ökat markant i popularitet under de senaste 10 åren.


Under hösten var det många stora VC-bolag, inte minst i Sverige som stängde rekordstora fonder. Dessa pengar finns kvar, vilket är mycket positivt. Mitt intryck är att de, som alla andra, har varit lite avvaktande under de senaste veckorna för att se vad som händer. Min gissning är att dessa VCs kommer att börja göra affärer igen relativt snart. Problemet med dessa pengar, som inte alls har med corona att göra, är att vi under en längre tid har ett en trend att VC-bolagen vill ta större och större “tickets” hela tiden. Det betyder med andra ord att de hellre investerar i bolag som har kommit en längre bit på vägen och gärna betalar ett högre aktiepris för dem. Detta minskar deras risk och arbetsbelastning. Det är ungefär lika mycket jobb för investeraren att investera i ett nystartat och mycket riskfyllt bolag som att investera i ett mer väletablerat. Observera att det senare är en grov förenkling av sanningen. Vi får vänta och se ifall dessa VCs kan tänka sig att återgå till att göra lite mindre investeringar framöver.


På kapitalanskaffningsmarknaden för de lite mindre bolagen där det mest finns affärsänglar ser det lite annorlunda ut. De affärsänglarna som är optimister har sett att börsen ser väldigt billig ut och en del av dem har styrt om en del av sitt kapital dit på kort sikt. Pessimisterna ser att större nedgångar är att vänta och avvaktar därför att göra affärer och håller sig helt enkelt så likvida som möjligt på kort sikt. Det här gör att det så kallade ängelkapitalet är ganska kraftigt begränsat på kort sikt. Det gör att det är svårare för bolag som söker “några miljoner” i kapital har fått det mycket svårare.


Gemensamt för i stort sett alla investerare är att de gör sig redo att ta extra nyemissioner i befintliga innehav. Bolag med sunda affärer och starka investerare sitter alltså som vanligt mycket säkrare än bolag som inte har det. På Gritstack förespråkar vi alltid att bolagen så tidigt som möjligt försöker skaffa sig intäkter, vilket i stort sett alltid går att göra tidigare än man kanske tror. Vi kan nu se en stor skillnad i attityd hos investerare att bolag som har haft intäkter som försvunnit har lättare att övertyga sina investerare om att brygga krisen än bolag som inte någon gång har haft intäkter.


De bolag som kommer att få de allra tuffast just nu är bolag som inte ännu hunnit skaffa sig starka investerare och inte tidigare har haft intäkter.


Något positivt som händer är att Almi och Vinnova öppnar upp kranarna lite extra. Håll extra utkik efter utlysningar som kan passa ditt bolag.


138 views0 comments

Recent Posts

See All